زیست فناوری قارچهای صنعتی و خوراکی

مشخصات:
- قارچ های خوراکی - دارویی دارای ارزش غذایی و خواص دارویی با ارزش تر و طعم بازارپسندی بالاتری نسبت به قارچ های دکمه ای یا صدفی دارند و از طرفی راندمان بیولوژیکی ( تبدیل بستر کاشت به محصول ) آنها بسیار بیشتر و هزینه تولید آنها نیز کمتر است .
- قارچ های خوراکی -دارویی شاه صدف با برند ارینچی و قارچ دارویی انوکی و همچنین قارچ گانودرما  در مقیاس صنعتی در جهاددانشگاهی تولید می شود
- بررسی عمل ژن‌های کنترل کننده صفات کمی‌در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
- تعیین بهترین محیط کشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس
- شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند کمپوست‌سازی در قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای