تماس با ما

 

ایران، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، پلاک 1270

صندوق پستی: 4364-14155

شماره تلفن: 66462002-21-0098

فکس: 66400730-21-0098

ایمیل: info@acecr.ac.ir

سایت: acecr.ir

 

 

رئیس سازمان

آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

تلفن: 66972515-21-98

فکس : 66411575-21-98

ایمیل : firouzabadi@acecr.ac.ir

 

مدیر کل، دفتر همکاری علمی و امور بین الملل

آقای مهندس علی مرادی

تلفن : 66491533-21-98

فکس : 66491533-21-98

ایمیل a.moradi@acecr.ac.ir

 

معاون پژوهش و فناوری

آقای دکتر محمدرضا پورعابدی

تلفن : 66497575-21-98

فکس: 66494755

ایمیل pourabedy@acecr.ac.ir:

 

معاون آموزشی

آقای دکترمحمد صادق بیجندی

تلفن : 66971355-21-98

 فکس : 66971359-21-98

ایمیل: bijandi@acecr.ac.ir

 

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان(ستفا)

آقای دکتر بهروز بادکو

تلفن: 88898036-21-98

فکس : 88898065-21-98

ایمیل: badko@acecr.ac.ir

 

معاون فرهنگی

آقای دکتر جمال رحیمیان

تلفن : 66971562-21-98

فکس : 66971567-21-98

ایمیل: rahimian@acecr.ac.ir

 

معاون پشتیبانی  

آقای دکتر مهدی باصولی

تلفن : 66409756-21-98

فکس : 66400730-21-98

ایمیل: basouli@acecr.ac.ir

 

 

معاون هماهنگی

آقای دکتر عیسی علیزاده

تلفن : 66497549-21-98

فکس : 66490782-21-98

ایمیل: e.alizadeh@acecr.ac.ir