تماس با ما

 

ایران، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، پلاک 1270

صندوق پستی: 4364-14155

شماره تلفن: 66462002-21-0098

فکس: 66400730-21-0098

ایمیل: info@acecr.ac.ir

سایت: acecr.ir

 

 

رئیس سازمان

آقای دکتر حسن مسلمی نایینی

تلفن: 66972515-21-98

فکس : 66411575-21-98

ایمیل : moslemi@acecr.ac.ir

 

مدیر کل، دفتر همکاری علمی و امور بین الملل

آقای مهندس محمود پور بافرانی

تلفن : 66491533-21-98

فکس : 66491533-21-98

ایمیلpourbaferani@acecr.ac.ir: 

 

معاون پژوهش و فناوری

آقای دکتر یعقوب فتح الهی

تلفن : 66497575-21-98

فکس: 66494755

ایمیل :fatolahi@acecr.ac.ir
 

 

معاون آموزشی

آقای دکترمحمدمحسن غفوریان

تلفن : 66971355-21-98

 فکس : 66971359-21-98

ایمیل: ghafourian@acecr.ac.ir

 

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان(ستفا)

آقای دکتر مسعود ابراهیمی

تلفن: 88898036-21-98

فکس : 88898065-21-98

ایمیل: 

 

معاون فرهنگی

آقای دکتر علیرضا کلانتری

تلفن : 66971562-21-98

فکس : 66971567-21-98

ایمیل: 

 

معاون پشتیبانی  

آقای دکتر سید رضی آقاسیدی

تلفن : 66409756-21-98

فکس : 66400730-21-98

ایمیل: aghaseyedi@acecr.ac.ir

 

 

معاون هماهنگی

آقای دکتر حسن فارسی

تلفن : 66497549-21-98

فکس : 66490782-21-98

ایمیل: farsi@acecr.ac.ir