فرستنده تلویزیونی دیجیتال روستایی

ویژگی ها:
مقاوم در برابر آب
گرماگیر بدون فن
نصب آسان
تعمیر آسان

مجموعه گیرنده جهت منازل روستایی 
آنتن یاگی کوچک
گیرنده دیجیتال پیشرفته
نصب و راه اندازی سریع و آسان
قیمت ارزان مجموعه


طراحی و ساخت پایه جهت نصب سریع و مطمئن کلیه تجهیزات
متناسب با شرایط آب و هوایی کشور
نصب بسیار سریع