مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

به مساحت 87/5 هکتار در هلجرد (اتوبان کرج - قزوین ) قرار گرفته است. در حال حاضر واحدهای زیر در مجتمع تحقیقاتی فعالیت می‌کنند :

- پژوهشکده گیاهان دارویی
- پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
- پژوهشکده برق و الکترونیک
- پایلوت های شیمیایی
- گلخانه ها و مزارع نمونه گیاهان دارویی
- کارگاه های تولید محصولات نیمه صنعتی وصنعتی
- پارک علم و فناوری البرز