فراوری مواد غذایی

- فرآورده‌‌های غذایی نوین اکسترودشده
- سین‌بایوتیک
- طرح جامع اصلاح، بهبود و توسعه فناوری فراورده‌های لبنی
- استفاده از ضایعات کارخانجات غذایی بر مبنای کلاژن در تهیه فیلم‌های بسته‌بندی مواد غذایی
- بررسی اثر دی استیل بر روی زمان نگهداری خامه پاستوریزه
- کاهش خصوصیات آلرژی‌زایی کازئین شیر از طریق هیدرولیز آنزیمی به‌منظور استفاده در شیرخشک نوزادان
- استخراج اینولین از منابع گیاهی بومی ایران به کمک فناوری فراصوت