اشتغال

جهاد دانشگاهی  نیاز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در آینده را تشخیص داده و بر همین اساس حوزه اشتغال و کارآفرینی خود را در سال 1379 راه‌اندازی کرد که در تمامی واحدهای جهاد دانشگاهی فعالیتهایی شامل موارد زیر را انجام می‌دهد. 
1- مطالعات و تحقیقات کاربردی
2- توانمندسازی نیروی کار 
3- اطلاع‌رسانی شغلی 
4- مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری  
 
دریافت کنندگان خدمات :
 سیاستگذاران اشتغال کشور، کارفرمایان، کارجویان، سرمایه‌گذاران، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان
 
چشم انداز : یک فارغ‌التحصیل، یک کارآفرین
 
وظایف: مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
 
 

 مطالعات و تحقیقات کاربردی:

با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و نیازسنجی‌های انجام شده به منظور کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان و همچنین بسترسازی جهت ایجاد و توسعه اشتغال برای ایشان، فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای محورهای ذیل تعریف و انجام می‌شود: 
  - بررسی ابعاد، مولفه‌ها و راهکارهای موثر در ایجاد اشتغال در کشور
  - توانمندسازی نیروی کار
  - توسعه اشتغال و کارآفرینی
  - کسب و کارهای کوچک و متوسط 
  - تهیه و تدوین طرح‌های تیپ شغلی
  - مطالعات و تحقیقات پیرامونی                              

  اهم دستاوردها:
1. تهیه و تدوین 64 طرح پژوهشی مرتبط با اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی
2. تهیه و تدوین 45 طرح تیپ و الگویی اشتغال‌زا برای دانش‌آموختگان دانشگاهی 
3. تهیه و تدوین 34 جلد کتاب (شامل 91  درس) در زمینه راهنمای کارآفرینی
4- تهیه و اجرای طرح بررسی و شناسایی مزیت‌های نسبی و فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در دو استان کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین 10 طرح تیپ شغلی
5- تهیه و اجرای طرح مدل‌سازی توسعه منطقه روستایی نمونه با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در دو استان کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی

 

 

 توانمندسازی نیروی کار:
طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های توانمندسازی در حوزه کار،‌ اشتغال و کارآفرینی
 طراحی، تدوین و اجرای بیش از 3100 دوره و کارگاه برای بیش از 85.000 نفر جهت توانمندسازی متقاضیان راه‌اندازی بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده 
 طراحی، تدوین و اجرای اولین الگوی ملی آموزشی کارآفرینی گام به گام 
 تدوین و اجرای دوره‌های مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی 
 تدوین و اجرای بیش از 18 دوره تربیت مربی کارآفرینی برای 450 نفر  
 ارائه خدمات مشاوره در حوزه کارآفرینی و کسب وکار ویژه دانش‌آموختگان

  
تدوین الگو و تهیه بسته آموزشی کارآفرینی گام به گام
جهاد دانشگاهی پس از تدوین و برگزاری دوره‌های متعدد، مطالعه، بررسی و بومی سازی تجارب سایر کشورها، نظرخواهی از مدرسین و خبرگان کارآفرینی و تلفیقی از روش های رایج، الگوی آموزشی کارآفرینی گام به گام را به عنوان یکی از برنامه‌های موثر در توسعه آموزشهای مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی تدوین و ارائه و تاکنون نیز بیش از 130.000 نفر فراگیر در سراسر کشور از مزایای الگوی کارآفرینی گام به گام بهره‌مند شدند. 

 

 اطلاع‌رسانی شغلی:
فرآیند گردآوری، ذخیره، پردازش و ارائه اطلاعات در زمینه اشتغال و کارآفرینی به مخاطبین بازارکار از طریق رسانه‌های تخصصی که این رسانه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 
  • پایگاه اطلاع‌رسانی شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی (www.jobiran.com)
  • نظام جامع اطلاع‌رسانی اشتغال ( www.jobportal.ir)
  • پایگاه اطلاع‌رسانی ICT و اشتغال www.Itjob.ir
  •  مرکزاطلاع رسانی بازار کار

همچنین نشریه‌های داخلی علمی- ترویجی، فصلنامه و سایتهای معرفی از دیگر خدمات و دستاوردهای این حوزه می‌باشد