لیزر درمانی

- طراحی، تدوین و اجرای پژوهش های بالینی در زمینه کاربرد لیزر در بیماری های پوست، جراحی و بازتوانی
- طراحی، تدوین و اجرای پژوهش های مبتنی بر استفاده بهینه از لیزرهای پزشکی
- طراحی، تدوین و اجرای جامعه پژوهشی مبتنی بر تحقیقات کاربردی لیزر
- اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای لیزر ویژه جامعه پزشکی
- اجرای خدمات تخصصی در کاربرد لیزر در اختلالات پوستی
- اجرای خدمات تخصصی در درمان فتودینامیک
- اجرای خدمات تخصصی در کاربرد لیزر کم قدرت
- کاربرد لیزر در درمان پیگمانتاسیون ضایعات ویتیلیگو


کاربرد لیزر:
- درمان زخم های مزمن پای دیابتی
- فتودینامیک درمانی ضایعات بدخیم جلدی
- درمان موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی و شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان
- کاهش درد ضایعات مخاطی از جمله آفت، پمفیگوس
- بیو مواد لیزری