کوره استوانه ای جهت تولید اکتیو آلومینا

انواع قطعات پیش‌ساخته (پریکست) نسوز 
- انواع قطعات پریکست به صورت سیمان متوسط، کم‌سیمان، بسیار کم‌سیمان و بدون سیمان
- انواع قطعات پریکست با شکل­ها و اندازه­های مختلف
کاربرد
- در صنایع فولاد سقف دلتای کوره قوس الکتریکی،  ول بلوک پاتیل و قطعات بلوک مشعل 
- در صنایع سیمان، سیکلون‌ها ، کلساینر و رایز داکت، گریت کولر و لوله مشعل کوره

فرول آلومینایی
خواص

- جنس آلومینای 99.8-94%
- دانسیته gr/cm3  3.8-3.2
- دارای استحکام مکانیکی بالا
- مقاومت به شوک حرارتی مطلوب
- مقاوم به سایش
- دیرگدازی ○C 1850 
- دمای کارکرد نرمال○C 1600 
 کاربرد
حفاظت از  محل اتصال جوش صفحات اگزوز دیگ بخار، بویلر حرارتی ضایعات و مبدل حرارتی دما بالا  در صنایع پتروشیمی و واحدهای استحصال گوگرد در پالایشگاه های نفت و گاز