سیستم رانش قطارهای مترو

تمامی اجزای سخت افزاری و نرم افزاری قطار که تامین و نظارت بر مدارات تامین تغذیه الکتریکی‌؛ هدایت و راهبری قطار؛ مبادله اطلاعات بین زیر بخش‌ها درون قطار و بیرون از آن‌؛ نظارت و تامین ایمنی قطار؛ حرکت ؛ شتاب و توقف و .... را بر عهده دارند سیستم رانش قطار را شکل می‌دهند. 

مشخصات فنی قطار :

قطار هفت واگنه متروی با آرایش 5 واگن موتور دار و 2 واگن تریلر با حداکثر سرعت 90Km/h و شتاب مثبت 1.2m/s2 و شتاب منفی 1.2m/s2 

اجزای سیستم رانش: 20 دستگاه گیربکس؛ 20 دستگاه ترکشن موتور؛ 10 دستگاه سیستم کنترل دور موتور (MCM)؛ 4 دستگاه منبع تغذیه AC و DC داخلی(ACM) و یک ست کامل سخت افزار و نرم افزار کنترل و مانیتورینگ قطار(TCMS) 

مصارف و کاربردها:

صنعت حمل نقل ریلی درون شهری و برون شهری (مسافری و باری)؛ صنایع کشتی سازی و حمل و نقل سنگین جاده ای