سلول درمانی

سلول درمانی و ژن درمانی


کاربرد:
- درمان بیماریهای چشم، شامل تحلیل ماکولای شبکیه و آسیب قرنیه با کمک روش های نوین سلول درمانی
- درمان بیماریهای پوستی، شامل زخم پای دیابتی و سوختگی، ویتیلیگو، اسکار، آکنه، اپیدرمولایزیس بلوزا و چین و چروک با روشهای نوین سلول درمانی
- درمان بیماریهای عصبی شامل پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس و فلج مغزی با کمک روشهای نوین سلول درمانی
- درمان بیماریهای خودایمنی شامل دیابت نوع 1 و آرتریت روماتوئید بهکمک روشهای نوین سلول درمانی
- درمان بیماریهای مفصلی شامل آرتروز مفصل زانو و آسیبهای غضروفی با کمک پیوند سلولی و سلول درمانی
- درمان بیماریهای خونی شامل لوسمی و لنفوم با کمک مهندسی ژنتیک بر روی سلولهای ایمنی
- کارآزمایی بالینی در درمان بیماران مبتلا به سکتهی قلبی با کمک روشهای نوین سلول درمانی
- کارآزمایی بالینی در درمان بیماری سیروز کبدی با کمک روشهای نوین پیوند سلولی
- کارآزمایی بالینی در درمان بیماری گوارشی کرون با استفاده از روشهای نوین سلولدرمانی 
- کارآزمایی بالینی در درمان بیماری بیاختیاری ادراری با استفاده از روشهای نوین سلول درمانی

 

منابع سلولی، ژنتیکی و بیولوژیکی:

- بانک سلول های انسانی و حیوانی
- بانک مولکولی
- بانک خون بند ناف
- بانک سلول های بنیادی
- بانک میکروارگانیسم ها
- بانک سلول های بنیادی خون قاعدگی
- بانک تخمدان انسان

 

سایر فعالیتها در این زمینه : 
- تولید صنعتی بانک GMP-grade سلول استرومایی مزانشیمی کلونال آلوژن مشتق از مغز استخوان انسانی
- تولید صنعتی محصول سلولهای اپیتلیال رنگدانهدار شبکیهی تمایز یافته از سلولهای بنیادی جنینی انسانی 
- تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب در اشرشیاکلی که از مهمترین فاکتورهای فرایند رگسازی و همچنین یکی از فاکتورهای رشد اساسی مورد نیاز در محیط کشت سلولهای بنیادی است و در درمان بیماریهای قلبی - عروقی به کار میرود.
- خدما-ت آزمایشگاههای تشخیص طبی و ژنتیک

تولید صنعتی محصولات سلولی و سلولهای بنیادی در پزشکی
شرکت سل تک فارمد، شرکت ایرانی است که در حوزه ی سلول های بنیادی و طب ترمیم فعالیت دارد.  این شرکت در جهت نیاز روز افزون مردم به سلول درمانی در ایران تأسیس گردید. بنیانگذاران شرکت سل تک فارمد، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و شرکت دارویی برکت هستند که کوله باری از تجربیات ارزنده ای  در حوزه ی سلولهای بنیادی و تولیدات محصولات دارویی دارند. پشتوانه فعالیت ها و پروژه های این شرکت، تحقیقات گسترده در حوزه سلول های بنیادی، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، نانوتکنولوژی (فناوری نانو) و حیطه های دارویی است.