فیلتر الکترواستاتیکی تر و خشک

فیلتر الکترواستاتیکی خشک

 فیلترهای الکترواستاتیک یا همان الکتروفیلترها از جمله تجهیزات پر سابقه غبارگیر صنعتی می باشند که در اکثر صنایع بزرگ کاربرد دارند.

الکتروفیلترها با اعمال ولتاژ فشار قوی و ایجاد میدان الکتریکی بین الکترودهای مثبت و منفی که گاز از میان آن ها عبور می کند، از طریق یونیزاسیون گاز و سپس باردار نمودن ذرات معلق جامد (الکتروفیلترهای خشک) یا مایع (الکتروفیلترهای تر) ذرات را به سمت صفحات جذب کننده رانده و با نشاندن آن ها روی صفحات از مسیر گاز عبوری خارج می نمایند.

از مهمترین مزیت های الکتروفیلترها امکان فیلتراسیون حجم های بزرگ گاز تا چند میلیون مترمکعب بر ساعت و در درجه حرارت های بالا با کمترین افت فشار می باشد.

به دلیل افت فشار بسیار کم، انرژی الکتریکی مصرفی الکتروفیلترها بسیار پایین تر از سایر تجهیزات غبارگیر نظیر فیلترهای کیسه ای، سیکلون ها و اسکرابرها می باشد.

فیلتر الکترواستاتیکی تر

اساس کار الکتروفیلتر تر(WET ESP) همانند الکتروفیلتر خشک می باشد. با توجه به اینکه وظیفه این فیلترها جذب  مایعات می باشد، تفاوت هایی در شکل الکترودها و صفحات جذب نسبت به الکتروفیلتر های معمولی وجود دارد و  به جای سیستم های ضربه زن از سیستم های شستشو استفاده می شود. معمولا جنس مواد بدنه و قطعات داخلی در این الکتروفیلتر ها خاص می باشد.