باروری و ناباروری

مراکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی در 10 استان کشور شامل تهران (رویان و ابن سینا)، البرز، قم، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان، لرستان فعال هستند که خدمات زیادی را به بیماران و زوجین نابارور در کشور ارایه می دهد، علاوه بر مراکز فعال، چند مرکز جدید در حال پیگیری و راه اندازی می باشد. بیش از 40 درصد درمان ناباروی کشور و بالغ بر 17 هزار سیکل درمانی سالانه در این مراکز در حال انجام می باشد. 


 خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی:


- انجام کلیه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری مربوط به سقطهای مکرر، اهدای گامت، جنین و روش رحم جایگزین
- ارائة خدمات مربوط به حفظ باروری شامل انجماد تخمک و اسپرم
- انجام جراحیهای تشخیصی و درمانی زنان و مردان (لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی، لیزر لاپاروسکوپی و ... )
- کنترل بارداریهای پرخطر، شناسایی و درمان مشکلات جنین، بررسی سلامت جنین در دوران بارداری با تکنیکهای پیشرفته
- مشاورة ژنتیک قبل از ازدواج، کاریوتایپ و تشخیص و درمان بیماریهای انتقال یابنده از راه تماس جنسی
- بررسی و درمان اختلالات عملکرد جنسی
- آزمایشگاههای تخصصی آندرولوژی، ژنتیک سلولی و مولکولی، پاتولوژی، تشخیص طبی، ایمونولوژی فلوسیتومتری
- آزمایشات تشخیص ژنتیکی جنین PGD


محصولات کاربردی در حوزه ناباروری و تولید مثل:
- ساخت و تولید کیت بررسی کمبود پروتامین اسپرم (sperm chromatin deficiency assay)
- تولید محیط شستشوی گامت انسانی و محیطهای انجماد-ذوب تخمک و جنین انسانی مورد نیاز مراکز درمان ناباروری، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
- راه اندازی بانک ذخیره سازی بافت تخمدان انسان
- راه اندازی آزمایشگاه  PGD 
- تدوین راهنمای بالینی اهدای جنین و اهدای تخمک انسان