جهاد دانشگاهی در یک نگاه

 

جهاد دانشگاهی که به تعبیر مقام  معظم رهبری مولود مبارک انقلاب اسلامی است، با الهام همه جانبه از آرمانهای این انقلاب بزرگ جهانی و بنیانگذار کبیر آن، امام خمینی (ره) تشکیل شده و  بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه به دنبال ارائه دانش، فناوری و تجاری سازی و ایجاد زیرساخت فرهنگی مورد نیاز آن در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانش بنیان است.

جهاد دانشگاهی نهادی عمومی‌ و غیردولتی‌ تحت نظر شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و دارای‌ شخصیت حقوقی‌ مستقل‌ است که در سال 1359با ماموریت‌ گسترش‌ تحقیقات‌ و شکوفایی‌ روحیه‌ نوآوری برای نیل به خود اتکایی، توسعه‌ امور فرهنگی در سطح جامعه و ایجاد پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی ، خدماتی کشور تأسیس گردید.

 این ماموریت از طریق هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهره برداری از نتایج تحقیقات صورت میگیرد.  در این راستا جهاددانشگاهی به موارد زیر می پردازد:

-  تولید و تدوین فناوری
- تجاری سازی نتایج تحقیقات
- انتشار دانش از طریق اطلاع رسانی و آموزش های تخصصی
- توسعه فرهنگ اصیل اسلامی و خودباوری
-  ترویج کارآفرینی

چشم انداز بیست ساله ، در افق 1404

- جهاددانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی
- برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد
- الهام بخش و موثر در کشور
- پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ
- با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین‌المللی