یو پی اس های صنعتی

قابلیتها

- مبدل و یو پی اس های صنعتی آنلاین (تک فاز و سه فاز)
- با آرایشهای تک، دوبل، موازی، Standby Hot و Load Share
- قدرت بالا حداکثر تا 250 کیلو ولت آمپر تکفاز و 500 کیلو ولت آمپر سه فاز
- کیفیت، بازدهی و اطمینان بالا
- کیفیت توان بالا
- اعوجاج کم خروجی
- زمان پاسخ به بار پله سریع
- قابل تطبیق با استانداردهای IEC، IPS و NEMA

اهم پروژه های انجام شده 
- پالایشگاههای نفت اصفهان، بندرعباس، آبادان و شازند اراک
- پالایشگاه گاز ایلام
- فازهای 6، 7، 8، 9، 10، 12، 17 و 18  پارس جنوبی
- توسعه سکوهای نفتی سلمان، سیری، لاوان و ...
- پتروشیمی های تبریز، کرمانشاه، خارک، مروارید، کاویان و طرح بندر پتروشیمی پارس
- نیروگاه تانا کشور کنیا
- نیروگاه سنگ توده کشور تاجیکستان