پکیج پرتابل بازیافت و زیستپالایی پسماندهای نفتی

مشخصات فنی:
- نرخ عملیات:  5متر مکعب در ساعت
- توان: 5 KVA
- استاندارد ایمنی:ضد انفجار

کاربرد و مصارف:
- بازیافت آب و مواد نفتی (گازوئیل) از پسماندهای دکل های حفاری نفت و گاز و پاکسازی کامل کننده های حفاری و جامدات حاصل
- دستگاه پکیج پرتابل زیستپالایی پسماندهای جامد نفتی قادر به بازیافت بیش از  90درصد نفت و فرآورده های نفتی محبوس در لجن های نفتی کف مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی در زمان بسیار کوتاه تر از روش های سنتی لجن زدایی از این مخازن می باشد.
- دستگاه پکیج پرتابل زیستپالایی پسماندهای جامد نفتی قادر به بازیافت آب و مواد نفتی از پیت ها و گودال های حاوی پساب نفتی واحدهای بهره برداری نفت خام و پاکسازی بیولوژیکی جامدات باقیمانده است.