لیزر درمانی

طراحی، تدوین و اجرای پژوهش های بالینی در زمینه کاربرد لیزر در بیماری های پوست، جراحی و بازتوانی
طراحی، تدوین و اجرای پژوهش های مبتنی بر استفاده بهینه از لیزرهای پزشکی
طراحی، تدوین و اجرای جامعه پژوهشی مبتنی بر تحقیقات کاربردی لیزر
اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای لیزر ویژه جامعه پزشکی
اجرای خدمات تخصصی در کاربرد لیزر در اختلالات پوستی
اجرای خدمات تخصصی در درمان فتودینامیک
اجرای خدمات تخصصی در کاربرد لیزر کم قدرت
کاربرد لیزر در درمان پیگمانتاسیون ضایعات ویتیلیگو


کاربرد لیزر:
درمان زخم های مزمن پای دیابتی
فتودینامیک درمانی ضایعات بدخیم جلدی
درمان موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی و شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان
کاهش درد ضایعات مخاطی از جمله آفت، پمفیگوس
بیو مواد لیزری