درمان زخمهای دیابتی


بررسی ایمنی و اثر بخشی استفاده از پانسمان هیدروپلیمری (هیدروژل) حاوی تیمول در درمان زخم‌های مزمن دیابتی نوروپاتیک:  
- ارائه‌ی روش درمانی مؤثر در ترمیم سریع‌تر زخم مزمن پای دیابتی و پیش‌گیری از قطع عضو اندام تحتانی
- تعیین ایمنی و اثربخشی استفاده از پانسمان هیدروپلیمری (هیدروژل) حاوی تیمول و عسل در درمان زخم مزمن پای دیابتی نوروپاتیک

بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی آلوژنیک در درمان زخم مزمن پای دیابتی نوروپاتیک:
-  تعیین ایمنی (Safety) و اثربخشی (Efficacy) استفاده از سلول‌های بنیادی آلوژنیک تکثیریافته‌ی مشتق شده از خون قاعدگی در درمان زخم مزمن پای دیابتی نوروپاتیک