طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس

ـ کسب دانش فنی تولید تور با گره­های Super Knot
ـ طراحی ساختار تورها و ویژگی­های مکانیکی مش­ها و طناب­ها، بر اساس استاندارد NS 
9415 نروژ
ـ استحکام بالا نسبت به وزن تور به دلیل استفاده از نخ دارای استحکام بالا و طراحی ساختار بافت مناسب
ـ عدم تسری پارگی مش به مش­های مجاور به دلیل ساختار بافت مناسب
ـ تکمیل با ماده آنتی­فولینگ جهت جلوگیری از گرفتگی مش­ها توسط جلبک­ها، بارناکل، صدف و...
ـ ثبات ابعادی مش ها با توجه به ساختار بافت