مطالب مرتبط با کلید واژه

آف کرونا


مرحله‌ی دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه‌ی دانشجویان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها

مرحله‌ی دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه‌ی دانشجویان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها

با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد، رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها با حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی و مردمی آغاز شد.

ادامه مطلب