مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد صنعتی امیرکبیر


حضور انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر در اولین نمایشگاه مجازی کتاب با ۴۰ عنوان کتاب جدید

حضور انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر در اولین نمایشگاه مجازی کتاب با ۴۰ عنوان کتاب جدید

دکتر مهدی ورسه‌ای از حضور انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با بیش از ۲۰۰ عنوان در اولین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۰ عنوان در سال جاری منتشر شده‌اند.

ادامه مطلب