فیلترکیسه ای

نوعی از سیستمهای غبارگیر با راندمان بالا که شامل کیسه های عمودی به قطر 200- 140 میلیمتر و 6000- 1800 میلیمتر است. به طور معمول تعدادی از کیسه ها را در یک محفظه فلزی به طور موازی در کنار هم قرار می دهند و جریان غبار از درون آن عبور می کند این نوع فیلترها برای ذراتی با قطر حدود یک میکرون به کار می روند و اگر به طور مناسب طراحی شوند دارای راندمان فیلتراسیون 99.7 درصدی خواهند بود.