علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد بازدید:۶۸۲۱

 

نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان تابناک - خیابان پروانه - جنب بیمارستان آیت‌ا... طالقانی - ساختمان شماره 2 - ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - طبقه دوم

صندوق پستی: 4631- 19395

تلفن: 3-22439872 (021)

تلفن: 9-22439864 (021)

نمابر: 22439874 (021)

پست الکترونیک: sec.bms@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdsbm.ir/fa