رییس جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۵۵