پارک علم و فناوری البرز

 

نشانی: استان البرز - کرج - کیلومتر 5 اتوبان کرج/قزوین - خروجی کمالشهر - میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی - پارک علم و فناوری البرز

کدپستی: 3197996662

تلفن: 34764006-026

نمابر: 92108968-026

پست الکترونیک: office@alborzstp.ir

وب سایت:www.alborzstp.ir

تعداد بازدید:۱۲۷۸۲