پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

تعداد بازدید:۵۶۴۷

 

نشانی: خیابان انقلاب - بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر - نبش خیابان شهید برادران مظفر (جنوبی) - شماره 1176
تلفن: 16-66970906 (021)
نمابر: 66970903 (021)
پست الکترونیک: sec.aci@acecr.ac.ir
وب سایت: http://icas.acecr.ac.ir