دکتر منصور غلامی

تعداد بازدید:۱۱۱۹۲
دکتر منصور غلامی

دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری