پژوهشی - آرشیو

ضعف قانونی؛ مهمترین چالش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
دکتر عظیم زاده بیان کرد:

ضعف قانونی؛ مهمترین چالش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

سرپرست مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) کمبود قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات را از چالش‌های مهم این مرکز عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین چالش مجموعه ما به عنوان مجموعه‌ای که وظایفش بر اساس موضوع فناوری اطلاعات طراحی شده و استفاده زیادی از این فضا می‌کند، این است که قوانین کافی در این زمینه وجود ندارد.

ادامه مطلب
نقش داروهای کمکی در موفقیت IVF

نقش داروهای کمکی در موفقیت IVF

دانشمندان استرالیایی، پژوهشی را در نشریه انگلیسی‌زبان جهاد دانشگاهی، JRI به چاپ رسانده‌اند که در آن نقش درمان‌های کمکی برای موفقیت بیشتر باروری مصنوعی به کمک IVF مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.

ادامه مطلب