فرهنگی - آرشیو

جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزارکننده طرح ملی "دانشجو معلم قرآن کریم"

جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزارکننده طرح ملی "دانشجو معلم قرآن کریم"

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از برگزاری طرح ملی "دانشجو معلم قرآن کریم" با هدف شناسایی و توانمندسازی دانشجویان نخبه قرآنی و بکارگیری آن‌ها در دانشگاه‌ها، موسسات قرآنی، اردوهای جهادی و در راستای ارتقای سطح سواد قرآنی دانشجویان در مشهد خبر داد.

ادامه مطلب