فرهنگی - آرشیو

تلاش جشنواره «فردا» برای ورود مستندسازان حرفه‌ای به ساخت فیلم صنعتی

تلاش جشنواره «فردا» برای ورود مستندسازان حرفه‌ای به ساخت فیلم صنعتی

دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی«فردا» مستقر در جهاددانشگاهی هنر در قالب امضای تفاهمنامه‌ای با انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، از ورود فیلمسازان حرفه‌ای به چرخه تولید فیلم صنعتی استقبال کرد.

ادامه مطلب