فرهنگی - آرشیو

دوره های «ام بی ای سلامت» و سلسله جلسات کارگاهی «همسریابی و زندگی مشترک» برگزار می شود
از سوی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران؛

دوره های «ام بی ای سلامت» و سلسله جلسات کارگاهی «همسریابی و زندگی مشترک» برگزار می شود

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در مورد دینداری در جهان معاصر، سلسله جلسات کارگاهی همسریابی و زندگی مشترک و دوره های «ام بی ای سلامت» خبر داد.

ادامه مطلب