فرهنگی - آرشیو

برگزاری بخش دانشگاهی چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی در جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

برگزاری بخش دانشگاهی چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی در جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی در بخش دانشگاهی، در دانشگاه امیرکبیر خبر داد.

ادامه مطلب
انتشار کتاب «پی سازی در زمین های تورم پذیر» توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌

انتشار کتاب «پی سازی در زمین های تورم پذیر» توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌

کتاب "پی سازی در زمین های تورم پذیر" ترجمه دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی، دکتر مسعود شریف زاده اصلی، مهندس شایان شیخی نارانی و مهندس سارا بجنوردی، توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

ادامه مطلب