فرهنگی - آرشیو

توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر؛

کتاب " تکنیک ‏های نوین در تصمیم‏ های چند شاخصه (جلد سوم)" منتشر شد

کتاب "تکنیک‏ های نوین در تصمیم‏ های چند شاخصه (جلد سوم)" تالیف دکتر علیرضا علی نژاد و مهندس جواد خلیلی توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشار یافت.

ادامه مطلب