با حضور نمایندگان جهاددانشگاهی و شرکت نیروی غرب صورت گرفت؛

امضای قرارداد آموزش و توانمندسازی ۳۰ هزار نیروی متخصص ICT در کشور

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۴ کد : ۹۳ تجاری سازی و اشتغال تاپ خبر
قرارداد آموزش ۳۰ هزار نفر بین جهاددانشگاهی (معاونت آموزشی دفتر مرکزی، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان) و شرکت نیروی غرب ( به عنوان نماینده رسمی شرکت HUAWEI در ایران) سه شنبه ۲۱ فروردین در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان امضا شد.
امضای قرارداد آموزش و توانمندسازی ۳۰ هزار نیروی متخصص ICT در کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، با توجه به تحولات چند سال اخیر و توسعه زیرساخت های بخش ICT  کشور و ضرورت آموزش و انتقال دانش فنی مورد نیاز این بخش، قرارداد آموزش 30 هزار نفر بین جهاددانشگاهی (معاونت آموزشی دفتر مرکزی، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان) و شرکت نیروی غرب ( به عنوان نماینده رسمی شرکت HUAWEI در ایران) منعقد شد.
بر اساس قرارداد منعقد شده دوره های آموزشی مطابق با سرفصل های استاندارد شرکت هوآوی، با تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز از سوی شرکت نیروی غرب و توسط واحدهای جهاددانشگاهی در تمامی استان های کشور برگزار می شود. این دوره ها اشتغال محور و معطوف به نیاز بازارکار بوده و با هدف تامین و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بخش ICT کشور و با نگاه به تحولات آینده این بخش برگزار خواهند شد.
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی به عنوان سیاست گذار و متولی آموزش های جهاددانشگاهی در خصوص مدیریت و برگزاری دوره ها و سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) نیز هدایت نیروی متخصص به سمت اشتغال و بازارکار، در اجرای این قرارداد مشارکت می نمایند.
گفتنی است، دبیرخانه اجرایی این قرارداد متشکل از نمایندگان (شرکت نیروی غرب، معاونت آموزشی دفترمرکزی و سازمان ستفا) در محل سازمان ستفا مستقر و مدیریت و راهبری دوره ها را بر عهده خواهند داشت.


نظر شما :