از سوی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی منتشر شد؛

نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان« Mulitidiciplinary Cancer Investigation »

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۶ کد : ۶۳۲۳ پژوهشی
اولین شماره از جلد سوم، نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان Mulitidiciplinary Cancer Investigation از سوی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی- مرکز تحقیقات سرطان پستان منتشر شد.
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان« Mulitidiciplinary Cancer Investigation »

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی؛ اولین شماره از جلد سوم، نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان Mulitidiciplinary Cancer Investigation از سوی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی- مرکز تحقیقات سرطان پستان- در پایگاه اینترنتی نشریه به آدرس www.mcijournal.com به صورت آنلاین منتشر شد.

گفتنی است، نشریه فوق که به صورت فصلنامه چاپ می گردد، در اولین شماره از جلد سوم خود مقالات ذیل را به چاپ رساند:

1.   A Critical Comparison Study on the pH-Sensitive Nanocomposites Based on Graphene-Grafted Chitosan for Cancer Theragnosis

2.   Frequency of Symptoms in Patients With Cancer Receiving Chemotherapy, According to Gender and the Primary Site of the Cancer in Kashan, Iran, 2017

3.   Bioinformatics-Based Prediction of FUT8 as a Therapeutic Target in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer

4.   Peripheral T-cell Lymphoma of the Uvula: A Rare Entity


( ۱ )

نظر شما :