پذیرش مقاله عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۸ کد : ۵۷ پژوهشی
مقاله عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد پذیرش شد.
پذیرش مقاله عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مقاله احمد مخمل باف عضو جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان جایگاه اخلاق در پیاده سازی استاندارد های بین المللی حسابداری در فصلنامه علمی تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد پذیرش شد.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رعایت اصول، ارزشها و هنجارهای اخلاقی در تمام مراحل پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی امری ضروری است که می توان آن را از طریق آموزش های اخلاقی تئوری"دانشگاهی" و حرفه ای انجمن ها، نهادهای مالی، آیین رفتار حرفه ای نهادینه کرد.
گفتنی است، این مقاله در اولین شماره فصلنامه در بهار 1397به چاپ می رسد.
 


نظر شما :