به همت پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی صورت گرفت؛

تحول در اصلاح نژاد دام با به کارگیری فناوری های نوین تولید مثلی

۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۵ کد : ۵۲ پژوهشی
به دنبال تولد هشتمین گوساله نژاد جرزی حاصل از به کارگیری فناوری "تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیکOvum pick up"، پژوهشگاه ابن سینا کاربرد فناوری مذکور در تسریع روند اصلاح نژاد را با سرعتی دو برابر امکان پذیر دانسته و گسترش این فناوری در سطح کشور را در دستور کار خود قرار داد.
تحول در اصلاح نژاد دام با به کارگیری فناوری های نوین تولید مثلی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا، دکتر ابوالفضل شیرازی، مجری این پروژه کشوری عنوان کرد: تا کنون اصلاح نژاد گاو صرفاً از طریق لاین پدری و با استفاده از اسپرم گاوهای ممتاز انجام می گرفته است، لیکن کاربرد فناوری "تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیکOvum pick up" امکان انتخاب حیوان ممتاز دهنده تخمک را فراهم نموده و بدین ترتیب سرعت اصلاح نژاد دام مضاعف می شود.
وی در ادامه گفت: در همین ارتباط کشورهای پیشرفته دنیا مانند استرالیا، کانادا، برزیل، ژاپن و ... با به کارگیری فناوری مذکور، تلفیق آن با انتخاب ژنومیک دام برتر و جایگزین نمودن انتقال جنین های حاصله بجای بخش عمده ای از روش مرسوم تلقیح مصنوعی، موجبات رونق اقتصادی در صنعت دامپروری خود را فراهم کرده اند.
 دکتر شیرازی با بیان اینکه تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهایی با خصوصیات ممتاز ژنتیکی با هدف افزایش تعداد حیوانات برتر گله، مهمترین راهکار کاهش هزینه تمام شده محصولات لبنی و گوشت در شرایط کنونی صنعت دامپروری می باشد، تصریح کرد:
کاربرد این فناوری ضمن افزایش تولید شیر و سایر شاخص های تولید مثلی، به ویژه زمانی که با مطالعات ژنومیک همراه شده باشد، امکان افزایش ماندگاری دام در گله و مقاومت آن به بیماری ها و سایر شرایط استرس زای محیطی را محقق و بدین ترتیب تأثیر بسزایی در رونق صنعت دامپروری خواهد داشت.
وی همچنین افزود: باتوجه به تغییرات اقلیمی کشور، کم آبی و خشکسالی، بسیاری از برنامه های مرتبط با اصلاح نژاد دام کشورمی بایست مبتنی بر انتخاب نژادهای مناسب گاو جهت تولید شیر و گوشت باشد، لیکن انجام این مهم که از برنامه های ششم توسعه بخش کشاورزی می باشد، تاکنون محقق نشده است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه های پیش رو و سابقه 17 ساله محققین این مرکز در زمینه فناوری های نوین تولید مثلی دام در کشور، چشم انداز پژوهشگاه ابن سینا در راستای دستیابی به عنوان "قطب علم و فناوری در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل دام در کشور "را توسعه فعالیت ها از جمله ایجاد بانک جنینی از نژادهای مختلف برتر در حیوانات مزرعه ای دانست.

 


( ۴ )

نظر شما :