به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران:

کتاب "مبانی برنامه‌ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی" منتشر شد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۰ کد : ۴۷۵ فرهنگی
به همت انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران، کتاب «مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی» تالیف محمد حاصلی، حجت اله صادقی، و محمدامین خراسانی منتشر شد.
کتاب "مبانی برنامه‌ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، کتاب«مبانی برنامه‌ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی» تالیف محمد حاصلی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی، حجت اله صادقی دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان و محمدامین خراسانی عضو  هیات علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران منتشر گردید.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: "برنامه‌ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی می‌تواند پشتیبان تصمیم گیران و تصمیم سازان توسعه مناطق روستایی باشد. از این رو تجهیز پهنه های روستایی با اطلاعات دقیق به‌ویژه در مناطقی که قابلیت تحول دارند و پذیرای تغییرات ساختاری و جذب سرمایه گذاری های زیربنایی هستند ضرورت می‌یابد. در این بین کاداستر فصل مشترک برنامه‌ریزی کاربری اراضی، ساختارهای حقوقی و قانونی مالکیت زمین و سامانه اطلاعات جغرافیایی است".


( ۲ )

نظر شما :