به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شد؛

معرفی یک گونه‌ی بومی جدید مخمرهای بیماری‌زای گیاهی

۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ کد : ۴۶۶۶ پژوهشی تاپ خبر
محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به معرفی گونه جدید بومی مخمری Graphiola fimbriata از اولین عضو خانواده Graphiolaceae شدند
معرفی یک گونه‌ی بومی جدید مخمرهای بیماری‌زای گیاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ، در پژوهش مشترکی  که محققان کشورهای ایران، فرانسه و آلمان  انجام دادند، گونه جدید مخمری با عنوانGraphiola fimbriata توصیف شد که سویه ایرانی به عنوان عامل ایجاد آلودگی در نمونه های کشت بافت گیاهی جداسازی شده بود.

دکتر شقایق نصر عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این گونه جدید به روابط عمومی مرکز گفت: همه گونه های این جنس که تاکنون گزارش شده اند در طی سیکل جنسی خود، پاتوژن گیاهی محسوب می شوند و توانایی ایجاد بیماری در گیاهان Arecaceae  را دارا هستند و تعداد معدودی از اعضای جنس در سیکل غیر جنسی خود به صورت ساپروفیتیک رشد و تکثیر می نمایند.

وی افزود: دستیابی به این گونه جدید این فرضیه را قوت می بخشد که این گونه نیز باید برای رشد و تکثیر در سیکل جنسی خود به میزبان گیاهی نیاز داشته باشد. با توجه به اینکه گونه مورد بحث در مطالعات مستقلی در فرانسه و امریکا نیز مشاهده شده است بنظر می رسد انتقال میزبان گیاهی نقش مهمی در پراکنش این گونه مخمری در سراسر جهان داشته است.

گفتنی است؛ گونه مذکور در حال حاضر در سه مرکز کلکسیون جهان در ایران، آلمان و هلند =IBRCM30158T  CBS 13945T = DSM 104832T نگهداری می شود.

 


نظر شما :