عضویت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در شبکه ی فعالین ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۲ کد : ۳۲۸۶ فرهنگی
به دعوت کانون مشاوره ی خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان عضو شبکه فعالین ازدواج دانشجوئی دانشگاه شد.
عضویت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در شبکه ی فعالین ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،کانون مشاوره خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1376 با انگیزه های معنوی و دینی به منظور تسهیل ازدواج دانشجویی و ارائه مشاوره، تاسیس شد. همچنین شبکه فعالین ازدواج دانشجویی با هدف ایجاد انسجام در بین افراد خیرخواه به منظور افزایش اعتماد فردی و نهادی به کانون مشاوره خانواده، تشکیل شده است.

راهنمایی افراد بمنظور استفاده از خدمات کانون (خدمات مشاوره، تسهیلات رفاهی، برنامه های عمومی و فرهنگی)، ارتباط فعال با مسئول بخش ازدواج دانشجویی و مشاورین کانون در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی و کمک به پیشرفت و تسهیل امور مربوط به دانشجویان متقاضی ازدواج، بررسی، تبیین و تحلیل فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به ویژه در حوزه مسائل ارتباط پسر و دختر، ازدواج و تحکیم خانواده و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت خیرین از جمله اهداف ایجاد شبکه ی مذکور می‌باشد.

27 آبان ماه در اولین جلسه این شبکه، مهندس حامدیان مسئول کانون مشاوره خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به هجمه های فرهنگی و مشکلات ایجاد شده در زمینه های اخلاقی و اجتماعی و ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، افزود: با توجه به جمع بندی های انجام شده کانون مشاوره قصد دارد پا را از مقوله ی صرفاً مشاوره در ازدواج دانشجویی فراتر بگذارد و با ایجاد تسهیلاتی به ترویج ازدواج در دانشگاه بپردازد.

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد که به عنوان نماینده ی معاونت فرهنگی واحد در این جلسه حضور داشت به بیان دیدگاه های خود در زمینه ازدواج دانشجویی پرداخت.

غلامرضا قجاوند، توجه جدی به تغییرات بینشی و نگرشی دانشجویان نسبت به ازدواج و ضرورت اصلاح این نگرش ها، با اهمیت دانستن استمرار ازدواج و عدم انحصار توجه فقط به وقوع ازدواج، ضرورت مهارت افزایی دانشجویان در پیش زمینه های ازدواج مانند بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، مدیریت روابط، اهمیت قائل شدن به تربیت جنسی به منظور دستیابی به اخلاق جنسی، ضرورت پاسخ دهی مستدل و دقیق به شبهات روابط زن و مرد و ازدواج ، ضرورت هم افزایی همه ی قسمت های دانشگاه در مورد ازدواج دانشجویی و ضرورت تغییر سبک های فعلی در مورد ایجاد انگیزه در دانشجویان را بمنظور موفقیت در ماموریت های شبکه فعالین ازدواج دانشجوئی حائز اهمیت دانست.


نظر شما :