معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان خبر داد:

ارایه گزارش نهایی طرح"طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان"

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۸ کد : ۲۰۹۳ پژوهشی
مهندس ابوذر پورمدنی گفت: گزارش نهائی طرح، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان تحویل معاونت پژوهشی و توسعه‏ی سرمایه‏ی انسانی شهرداری اصفهان داده شد.
ارایه گزارش نهایی طرح"طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان"

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون پژوهشی این واحد گفت: طرح پژوهشی" طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان" به سفارش معاونت پژوهشی و توسعه‏ ی سرمایه‏ ی انسانی شهرداری اصفهان، توسط مرکز مهندسی صنایع واحد تحویل کارفرما شد.

مهندس ابوذر پورمدنی اظهار کرد: این طرح با اهداف ایجاد پایگاه دانش ساخت‏ یافته مبتنی بر نیازمندی‏ های فرآیندی، بهبود فضای فرهنگی و توانمندسازی سازمان در زمینه‏ ی مدیریت دانش انجام پذیرفته است.

وی تدوین فرآیندها، روش‏های اجرائی و دستورالعمل‏های نظام مدیریت دانش همچنین تدوین طرح فناوری اطلاعات مدیریت دانش و پیاده‏سازی راهکار نرم‏ افزاری مدیریت دانش در شهرداری اصفهان را از دیگر اهداف انجام این پژوهش دانست.

 

 


نظر شما :