کتاب کارآفرینی در کشاورزی و توسعه روستایی وارد بازار نشر شد

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۹ کد : ۲۰۹۱ فرهنگی
کتاب کارآفرینی در کشاورزی و توسعه روستایی (با رویکرد جامعه شناسی توسعه ی پایدار روستایی) به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا شعبه همدان وارد بازار نشر شد.
کتاب کارآفرینی در کشاورزی و توسعه روستایی وارد بازار نشر شد

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان گفت: به همت پژوهشگران مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، شعبه همدان (ایسپا) نخستین کتاب تخصصی این مرکز با عنوان: "کارآفرینی در کشاورزی و توسعه روستایی، با رویکرد جامعه¬شناسی توسعه ی پایدار روستایی" به چاپ رسید.

فاطمه عزیزی هرمز در خصوص این کتاب اظهار کرد: با توجه به وجود مشکلات مختلف در جامعه امروزی، سیاست گذاران همواره یکی از راه های دست یابی به هدف های توسعه روستایی را بحث کارآفرینی و خوداشتغالی می دانند.

وی افزود: این کتاب مرجعی برای استفاده بهینه از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در محیط روستایی است. مطالعه و به کارگیری مطالب آن می تواند موجبات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی را از رهگذر توسعه کارآفرینی در این محیط ها فراهم آورد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد همدان همچنین نویسندگان این کتاب را  دکتر خلیل میرزایی، دکتر مرجان سپه پناه ، اعظم شکوری و دکتر مسعود سامیان معرفی کرد.

 

 

 

 

 

 

 


( ۴ )

نظر شما :