انجام طرح سنجش رضایتمندی مراجعین اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای در پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۹ کد : ۲۰۷۹ پژوهشی
طرح ارزیابی مطلوبیت خدمات ارایه شده و سنجش رضایتمندی مراجعین اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان آذربایجان شرقی براساس مدل EFQM در پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی انجام شد .
انجام طرح سنجش رضایتمندی مراجعین اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای  در پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، این طرح به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت مندی ارباب رجوع در اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان آذربایجان شرقی و در راستای اجرای برنامه هفتم تحول در نظام اداری کشور تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری که به تصویب شورای عالی اداری رسیده و جهت اجرا به کلیه دستگاههای عمومی و دولتی ابلاغ شده است انجام گردید.

هدف از اجرای طرح مذکور شناخت نگرش شهروندان استان آذربایجان شرقی نسبت به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در سال 1396 و آگاهی از میزان تطابق انتظارات آنان با واقعیت ها و رخدادها به منظور دستیابی به خدمات مؤثر در جهت جلب رضایت مندی ارباب رجوع از اداره می باشد.

همچنین، این طرح بر اساس مدل EFQM که براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین 1. نتیجه‌گرایی؛ 2. تمرکز بر مشتری؛ 3. رهبری و ثبات در هدف؛ 4. مدیریت فرایندها و فعالیت‌ها؛5. تداوم نوآوری، یادگیری و بهبود؛ 6. توسعه مشارکت و همکاری؛ 7. مسئولیت در قبال جامعه، پی ریزی و اجرا گردید.

گفتنی است، کارفرمای این طرح اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی می باشد.


نظر شما :