برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۸۴ آموزشی
پیرو مذاکرات و هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دست برنامه ریزی و اقدام است.
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد اظهار کرد: با توجه به مفاد جلسات برگزار شده با مدیر‌کل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان  مبنی بر توسعه همکاری های دو طرف دوره‌های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

غلامرضا ریحانی افزود‌: در این راستا دوره‌های آموزشی مدیریت بحران‌، مدیریت پسماند‌، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها‌، نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برگزار شده و سایر دوره‌های آموزشی با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد.

 


( ۱ )

نظر شما :