بازدید رییس بانک ذخایر ژنتیکی کشور آذربایجان از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۵ کد : ۱۶۴۰ عمومی تاپ خبر
پرفسور اکبروف رییس بانک ذخایر ژنتیکی و معاون آکادمی علوم کشور آذربایجان و هیات همراه ۱۷ مرداد ماه از بانکهای زیستی مرکز واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید نموده و با توانمندیها، ظرفیت ها و امکانات مرکز آشنا شدند.
بازدید رییس بانک ذخایر ژنتیکی کشور آذربایجان از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی ، در این  بازدید ابتدا دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی توضیحاتی در خصوص بانکهای زیستی، بخشها و فعالیتهای آنها ارایه کرد.

در ادامه پرفسور اکبروف اظهار داشت:  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دارای توانمندی های زیادی در حوزه های مختلف اعم از گیاهی، میکروارگانیسمها و علوم بیولوژی مولکولی وبیوانفورماتیک است.

وی  ابراز امیدواری کرد  با همکاری و استفاده از تجارب  این مرکز به عنوان الگو،  بتوانند بخشهای تازه تاسیس در بانک ذخایر ژنتیکی آذربایجان را تقویت نمایند.

رییس بانک ذخایر ژنتیکی و معاون آکادمی علوم کشور آذربایجان همچنین گفت: ما نیز توانمندی هایی در زمینه تجهیزات و فناوری داریم که در چارچوب همکاری ها می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنی است، از بخشهای مورد توجه برای بازدیدکنندگان  قسمت کشت بافت گیاهی بود که بصورت تجاری درآمده است. هچنین کلکسیون بزرگ میکروارگانیسمها و توانمندی های بیوانفورماتیکی بانک مولکولی از دیگر موارد مورد توجه بود. آنها از اینکه با فعالیتهای مرکز در چنین حوزه گسترده ای آشنا شدند ابراز رضایت کردند.

 

 

 

 

 

 


نظر شما :