به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛

گزارش طرح مطالعاتی اهمیت و ضرورت فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها منتشر شد

۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۰ کد : ۱۲۲۷۶ پژوهشی
نتایج طرح مطالعاتی اهمیت و ضرورت فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها مطالعه موردی دانشگاههای آذربایجان غربی بین دانشجویان و اساتید منتشر شد.
گزارش طرح مطالعاتی اهمیت و ضرورت فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها منتشر شد

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ، این طرح به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و کارفرمایی دفتر مطالعات فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی کشور در سطح دانشگاههای استان اجرا شد.

این پژوهش در خصوص برسی  عوامل و مولفه های موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ارومیه، وضعیت دانشگاه ارومیه در خصوص فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه اجرا شد.

جامعه آماری مطالعه، اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی ، آزاد و پیام نور ارومیه هستند که با توجه به حجم و تعداد زیاد دانشجویان طبق جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 384 نمونه تعیین گردید و حدود 400 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید.

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری  و SPSS16  در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

مبانی نظری نشان می دهد که اقدامات فرهنگ کارافرینی  از جمله "فزایش مهارت اموزی ، ایجاد انگیزه ، خلاقیت، قبول مسئولیت و ریسک، فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت،  مشارکت  و استقلال‌طلبی ،  می توانند در ارتقاء فرهنگ دانشگاهی و کارآفرینی در دانشگاه های استان نقش داشته باشند زیرا یکی از مهمترین چالش های دانشگاه های  عصر حاضر ، کارافرین نبودن فارغ التحصیلان، عدم توان راه اندازی کسب و کار   و ...... است و  دانشگاه های نسل اخر دانشگاه های کارافرین هستند که متاسفانه دانشگاه های ما از آن فاصله زیادی دارند. ونمی توانند دانشجویان را کارافرین تربیت کنند  یکی از دلایل اصلی اینکه فارغ التحصیلان ما با مشکل بیکاری مواجه هستند می توان به این امر اشاره نمود.

نتایج تحقیق نشان می دهند که وضعیت مولفه های مهارتها، انگیزش، خلاقیت، وضعیت استقلال طلبی، مشارکت و قبول مسئولیت و مخاطره پذیری کم بوده و مناسب نیستند. ولی میانگین اهمیت آموزش مهارتها ، تحریک و پرورش انگیزه ها ، اهمیت خلاقیت ، اهمیت استقلال طلبی، مشارکت و قبول مسئولیت  ، اهمیت فرهنگ درک تغییر و کشف فرصتها ، اهمیت مخاطره پذیری شده است نشان می دهد که اهمیت آنها از دید جامعه تحقیق بیشتر از متوسط است. پس می توان بیان نمود که در دانشگاه های ارومیه فرهنگ دانشگاهی از اهمیت بالای برخوردار است.

خلاصه این طرح در 500 نسخه در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه توزیع گردید.

 


نظر شما :