در نشست مسوولان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و SID تاکید شد؛

برنامه‌ریزی فرهنگی مبتنی بر اطلاعات و ارتباط با بدنه‌ی دانشجویی

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۵ کد : ۱۲۲۶۱ فرهنگی
دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به همراه جمعی از مدیران کل و معاونان فرهنگی واحدهای مستقر در تهران در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی حضور یافتند.
برنامه‌ریزی فرهنگی مبتنی بر اطلاعات و ارتباط با بدنه‌ی دانشجویی

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در نشست مشترک این معاونت با مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) بر ضرورت ارتباط بین حوزه‌ی فرهنگ و پژوهش تأکید کرد.
وی در این نشست اعلام کرد: SID  محتواهای علمی ـ پژوهشی خود را جهت ارتباط بین فرهنگ و حوزه‌ی پژوهش به نحو مطلوب در اختیار معاونت فرهنگی قرار دهد.
وی بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات تأکید کرد و افزود: لازم است در زمینه‌ی سیاست‌گذاری در حوزه‌ی فرهنگی و هم در سایرحوزه‌ها برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات و مدارک صورت پذیرد.
در ادامه، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی با تأکید بر توافق مشترک حوزه‌ی ‌فرهنگی و SID جهت بهره‌مندی دوطرف، گفت: با توجه به اهمیت حوزه‌های مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی فرهنگی و وجود مقالات معتبر داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف در SID، واحدها می‌توانند کلید واژه‌های مورد نیاز جهت موضوع‌یابی و شناخت موضوعات مهم و به‌روز فرهنگی را از این مرکز دریافت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به دیتاهای موجود در SID، سایر سازمان‌ها از خروجی‌ها و نتایج ارائه‌شده توسط مرکز اطلاعات علمی به عنوان یک قدرت اطلاعاتی در همایش‌ها و سایر خروجی‌های اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند و خوب است که مجموعه‌ی جهاددانشگاهی هم از این امکان بهره‌مند شود.
دکتر فاطمه عظیم‌زاده رییس مرکز اطلاعات علمی وابسته به جهاددانشگاهی نیز هدف برگزاری این نشست را برقراری ارتباط و تعامل بیش‌تر با دفتر مطالعات فرهنگی و یا مجموعه‌های فعال در حوزه فرهنگی و همچنین ارتباط بیشتر با دانشجویان اعلام کرد.
وی افزود: این جلسه سرآغازی بر هم‌افزایی این مرکز با معاونت‌ فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی برای برقراری ارتباط بین SID با دانشجویان است.


( ۱ )

نظر شما :