کتاب «ساخت گشایی عقلانیت اسلامی» وارد بازار نشر شد

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۹ کد : ۱۱۴۳۷ فرهنگی
کتاب "ساخت گشایی عقلانیت اسلامی" تالیف حامد علی اکبرزاده معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از سوی انتشارات طه وارد بازار نشر شد.
کتاب «ساخت گشایی عقلانیت اسلامی» وارد بازار نشر شد

 

  به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، این کتاب  به دو طرح فکری از دو اندیشمند مسلمان یعنی محمد عابد الجابری و محمد ارکون پرداخته که با رویکرد فلسفی ساخت گشایی(ساختار شکنی-واسازی-شالوده شکنی) به سراغ اندیشه اسلامی و عقلانیت در جهان اسلام رفته اند.

پروژه انتقادی محمد عابد الجابری با عنوان نقد عقل عربی طی دهه های گذشته درمیان اندیشمندان مسلمان محل بحث و نظر جدی بوده است. این پروژه متاثر از اندیشه های میشل فوکو فیلسوف فرانسوی، سعی دارد تا طرحی نو در زمینه اندیشه اسلامی  دراندازد. او در این طرح از روش های مختلفی برای تحلیل فرایند شکل گیری و تطور عقلانیت در جهان اسلام بهره برده است و در کاربرد همه این روش ها رویکرد ساخت گشایانه خود را دنبال کرده است.

پروژه انتقادی محمد ارکون نیز در دهه های اخیر مجادلات فراوانی را در میان اندیشمندان مسلمان برانگیخته است.ارکون تحت تاثیر فلسفه ساخت گشایانه ژاک دریدا به صورت جدی رویکرد ساخت گشایی را در حوزه اندیشه اسلامی پیگیری کرده است. او به شدت از فرایند تولید اندیشه های بنیادگرایانه و سلفی در جهان اسلام انتقاد کرده  و راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت ارایه می کند.

گفتنی است، ساخت گشایی(ساختار شکنی-واسازی-شالوده شکنی) رویکردی فلسفی است که در دهه شصت میلادی توسط ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی مطرح شد و پس از آن در نقاط مختلف دنیا توسط اندیشمندان مورد استفاده قرار گرفته است.

این کتاب با قیمت 53000 تومان در شمارگان 1000 نسخه وارد بازار نشر شده است.


نظر شما :