رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از پژوهشکده معتمد بازدید کرد

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹ کد : ۱۰۳۰۷ پژوهشی
همزمان با سی ونهمین سالگرد جهاددانشگاهی، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و هئیت همراه، از پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی بازدید کردند.
رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از پژوهشکده معتمد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، ؛ دکتر ملبوبی رییس پژوهشگاه، دکتر زمردی رییس پژوهشکده زیست فناوری و مدیران گروه های ژنتیک پزشکی، سلول های بنیادی، پزشکی مولکولی و هیات همراه 13 مرداد از پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی و از قسمت های مختلف و آزمایشگاه های پژوهشکده بازدید کردند.

همچنین در این جلسه، دکتر مجیدزاده رییس پژوهشکده معتمد به معرفی فعالیت های این پژوهشکده و معرفی دپارتمان ها و مراکز تخصصی این پژوهشکده پرداخت.


نظر شما :